JABLOTRON ALARM + PAMETNA KUĆA

Bezbjednost, udobnost, energija

Današnji način života u donosi ubrzan ritam i nosi sa sobom bezbroj obaveza, čak i u manje urbanim sredinama. Razvojem komunikacija sve je postalo dostupno, a informacija ima na pretek. Izazov za svakog ozbiljnog proizvođača alarma i dr. sistema zaštite je jednostavnost upotrebe.  Od njega to očekuju korisnici sistema zaštite. Jablotron je osmislio besplatnu aplikaciju MyJablotron koja omogućava da se sistemom upravlja daljinski, preko Jablotron Cloud-a. Korisnik ima pristup sa bilo koje lokacije na planeti, u bilo koje vreme, gde god da postoji mreža. Na razvoju aplikacije je radio tim izuzetno kreativnih inžinjera.

Gdje god neko živi ili radi Jablotron je ozbiljan sistem koji će štititi i lica i imovinu, kako od provalnika, tako i od rizika:

  • temperatura iznad/ispod limita
  • poplava
  • požar
  • otrovni i zapaljivi gasovi

Pored sigurnosnih aduta na strani Jablotron protiv-provalnog alarma, izdvaja se ušteda energije kao posebna tema koja će imati prevagu u budućnosti. Energenti su sve skuplji, a koji to još alarm štedi energiju? Jablotron je osmislio uređaje koji prate potrošnju struje, izvještava u vidu dijagrama i prati dalje kretanje toplote na vremenskoj osi. MyJablotron aplikacija sve javlja korisniku na telefon ili računar. U slučaju prekoračenja, korisnik ima mogućnost da reaguje i promjeni parametre grijanja, hlađenja i sl… sa bilo kog mjesta, u bilo koje vrijeme.

Pametna kuća dopušta da obezbjedimo savremen nivo automatizacije domaćinstva, kao što je paljenje i gašenje rasvjete, otvaranje kapije, zalivanje bašte, dizanje i spuštanje roletni i upravljanje grijanjem. Onaj ko automatski isljuči sve utičnice u kući, nikad se neće vratiti zbog zaboravljene pegle ili grijalice. Sve funkcije pametne kuće je moguće mijenjati ili samo pratiti preko besplatne aplikacije MyJablotron – lako i jednostavno za sve članove porodice, ili preduzeća.

Jablotron sistem štiti kuću i porodicu od lopova, poplave, požara i gasova kad je kuća prazna, ali i u toku noći, dok svi spavaju. Jablotron alarm ima ogroman adut u rukavu: video snimak, tj. video verifikacija događaja koji su doveli do uzbune. Pomoću aplikacije vide se snimci sa objekta, prije i posle alarma. Jablotron alarm šalje i e-mailove poruke putem cloud-a, a tekstualne SMS poruke su besplatne. Uzbunjen Jablotron alarmni sistem šalje poruke istovremeno cijeloj porodici (ili menadžerima firme) i nema nagomilavanja u protoku informacija.

Svaki Jablotron sistem alarma je specifičan i nosi svoje adute zaštite, kako sa aspekta perimatra, tj. spoljne zaštite objekta (barijere, IP kamere sa analitikom, termalne kamere), tako i unutar obejkta. Jablotron ima impozantnu paletu senzora koji otkrivaju opasnosti pre nego što dođe do veće štete. Jablotron priznaju sva Evropska osiguravajuća društva i rado odobravaju smanjene mjesečne rate osiguranja.

Dobrodošli u naš web Shop

Call Now Button